HomeDatabankenMaten en gewichten

De oude Nederlandse maten en gewichten

beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |

type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |


vlaktemaat

(groot of Hollands) morgen
(klein) morgen
(schat) deimt
(wiet) gras
acker
akker
bunder
bunder / lopenzaad / mud zaad / vat zaad / zille
dag mad
dag mat
dagmad
dagwand
dagwant
dagwerk
dagwerk / dag mat
dammat
deimat
deimat / gras
deimt
deimt / (gras?)
deimt / mad
eins
gaarde
gaarde / voeder
gars
geers
gemet
gras
gras / deimt
gres
groot honderd
haid
heren deimt
hoeve
Hollands morgen
hond
hoofd
hooimade
juk
juk / gras
klein honderd
klein lopens
klein lopense
klein morgen
koegang
koeven
lands spint
lijn / hond
lopen zaad
lopens
lopens / hond
lopense
lopenstal
maat
mad
mad / mud
malder
mat
morgen
morgen / pond
morgen / veertel zaad
mud
mud (gezaaid)
mud / molder
mud gezaaid
penning / jeerde / vierkante konings roede
penning / vierkante koningsroede
pond / pondemaat
pondemaat
pondemaat / gras
riemtale
roede
roeden
schaft
schepel
schepel gezaaid
snees
spint
tred
veestal
vierendeel zaad
vierkante (12 voets) roede
vierkante (20 voets) roede
vierkante (Bossche) roede
vierkante (kleine) roede
vierkante (Rijnlandse) roede
vierkante 12 voets roede
vierkante Brabantse roede
vierkante grote roede
vierkante kleine roede
vierkante reode
vierkante Rijnlandse roede
vierkante roede
vierkante roeden
vierkante tred
vierkante turf roede
viertel
voeder
voerling
voet
vrom / koegras