HomeDatabankenMaten en gewichten

De oude Nederlandse maten en gewichten

beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |

type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |


vlaktemaat: lopenstal

Beetsterzwaag (Opsterland, Friesland)

1 lopenstal = 240 vierkante roede lopenstal 0,3674 ha Meten en wegen in Friesland, p. 96.

Bergum (Tietjerksteradeel, Friesland)

1 lopenstal = 360 vierkante roede lopenstal 0,5406 ha Meten en wegen in Friesland, p. 96

Damwoude (Dantumawoude, Dantumwolde) (Dantumadeel, Friesland)

1 lopenstal = 360 vierkante (konings) roede lopenstal 0,5511 ha Meten & Wegen in Friesland, p. 96

Hardegarijp (Tietjerksteradeel, Friesland)

1 lopenstal = 360 vierkante roede lopenstal 0,5406 ha Meten en wegen in Friesland, p. 96

Lippenhuizen (Opsterland, Friesland)

lopenstal 0,3674 ha Meten en wegen in Friesland, p. 96.

Oostermeer (Tietjerksteradeel, Friesland)

1 lopenstal = 360 vierkante roede lopenstal 0,5406 ha Meten en wegen in Friesland, p. 96

Ureterp (Opsterland, Friesland)

lopenstal 0,3674 ha Meten en wegen in Friesland, p. 96.

Wolvega (Weststellingwerf, Friesland)

lopenstal 0,2333 ha Meten en wegen in Friesland, p. 96. Dit zou 104 vierkante roede zijn. Nipper (p. 73) vermoedt 240 vierkante roede, 1 roede = 3,12 m.