HomeDatabankenMaten en gewichten

De oude Nederlandse maten en gewichten

beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |

type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |


veenmaat: voet

Gorredijk (Opsterland, Friesland)

baggelaarsturf voet 0,326 m
sponturf voet 0,296 m

Heerenveen (AEngwirden / Haskerland / Schoterland, Friesland)

voor spon turf; 1 voet = 13 duim voet 0,32 m
voor baggelaar turf verschillende roeden, waarvan dit de grootste; 1 voet = 12 duim voet 0,296 m

Sint Johannesga (Schoterland, Friesland)

1 veen roede = 13 voet voet 0,314 m

Sloten (Gaasterland, Friesland)

voet 0,309 m

Steenwijkerkarspelen (Overijssel)

voet 0,318 m

Wilnis (Utrecht)

Rijnlandse voet voet