HomeDatabankenMaten en gewichten

De oude Nederlandse maten en gewichten

beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend |

type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat |


Rijnland (Rijnland, Zuid-Holland)

lengtemaat 1 roede = 12 voet. Vanaf de vroege middeleeuwen vrijwel onveranderde standaardmaat in de omgeving van Leiden; vanaf het einde van de 16e eeuw vond zij als landmaat verspreiding over een groot deel van Nederland en zelfs in enige Duitse staten en Scandinavische landen; voor de werken van de Provincie Holland en de Staten-Generaal werd vanaf begin 17e eeuw uitsluitend deze maat gebruikt. roede 3,767 m
lengtemaat 1 voet = 12 duim voet 0,314 m
lengtemaat 1 duim = 12 lijn duim 2,61 cm
lengtemaat 1 lijn = 12 punt lijn 0,21 cm
lengtemaat punt 0,018 cm
vlaktemaat 1 morgen = 2 gemet morgen 0,85 ha
vlaktemaat 1 gemet = 3 hond gemet 0,425 ha
vlaktemaat 1 hond = 100 vierkante roede hond 0,14 ha
vlaktemaat vierkante roede 14,19 m2
vlaktemaat 1 mat = 400 vierkante roede mat 0,56 ha
vlaktemaat 1 hoeve = waarschijnlijk 16 morgen hoeve
vlaktemaat 1 viertel = waarschijnlijk 4 morgen viertel
ruimtemaat kubieke Rijnlandse duim 17,9 cm3